Burnout en behandeling


Langdurige overbelasting en stress veroorzaken lichamelijke en psychische klachten. Voorbeelden zijn hoofd- en spierpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, en zelfs geheugenproblemen. Centrum voor Coaching is deskundig op het gebied van preventie en begeleiding bij vermoeidheid, stressklachten en burnout.
Het doel van de begeleiding is: lichamelijk en psychisch herstel, opbouw van de vitaliteit en verbeterd ‘zelfmanagement’. De concrete invulling van de begeleiding is zoals altijd, individueel maatwerk.

Begeleiding

De begeleiding begint met een inventarisatie van de klachten. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst die de cliënt invult, voorafgaand of tijdens het eerste gesprek. Na inventarisatie krijgt de cliënt inzicht in het ontstaan van de klachten waarna aan het herstel gewerkt kan worden.
De begeleiding is gericht op:

1. Energie: er wordt gewerkt aan de opbouw van de energie. Ook slaap- en werkgewoonten worden onder de loep genomen.
2. Balans: de cliënt leert hoe een gezonde balans tussen werk en privé te bewerkstelligen.
3. Ontspanning: de cliënt leert zich beter te ontspannen.
4. Zelfmanagement: het leren van bijvoorbeeld beter grenzen te stellen en zo nodig verbeteren van bepaalde vaardigheden, zoals ‘prioriteiten stellen’ of ‘nee-zeggen’.
5. Werk: als voorbereiding op (terugkeer naar) het werk doet de cliënt thuis oefeningen die afgestemd op de werksituatie.

Centrum voor Coaching, het onderscheid

Naast de cliënt krijgt ook zijn of haar partner de aandacht. Als er sprake is van een chronisch stress syndroom of burnout dan is er werk aan de winkel, voor beide partners. Structuren worden aangepakt, patronen doorbroken en de omgeving zal daarop reageren. Als je partner je begrijpt en weet wat er aan de hand is kan hij of zij je steunen in je proces.

Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.